Vẽ người

z2068432689769 7d13101597fede4464a0cc5b7abf5ec1

VN12092020002- Vẽ Sơn Tùng MTP

Tham khảo cách vẽ poster cho Sơn Tùng bằng phần mềm photoshop nhé Mô tả: Loại : Vẽ người Đối tượng: Sơn Tùng MTP Phong cách: Cool, ngầu, chất Phần mềm hỗ trợ: photoshop Các bạn thấy Sếp có ngầu không nào!!!