Dự án Trí thức Việt Nam – Lựa chọn nghề nghiệp cho chính xác trọn đời

Đây là dự án thiết kế và làm bộ video cho nhân vật Trí Thức của Arts.com.vn.

Giới thiệu về nhân vật

Xin chào các bạn. Mình là Trí tên Thức. Đại diện cho tầng lớp trí thức Việt Nam. Mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong toàn bộ serie này.

Quy trình thực thi dự án

Quy trình thiết kế dự án “Mạng Trí Thức Việt Nam” có thể được thực hiện theo các bước sau:

  1. Xác định mục tiêu và thông điệp: Xác định mục tiêu của dự án và thông điệp mà bạn muốn truyền tải thông qua nhân vật. Điều này giúp xác định hướng đi và ý nghĩa của từng nhân vật trong câu chuyện.
  2. Xác định vai trò và chức năng: Xác định vai trò và chức năng của nhân vật trong dự án. Điều này bao gồm xác định liệu nhân vật có vai trò chính, phụ hay đối lập trong câu chuyện, và những đóng góp cụ thể của họ đối với mạng trí thức Việt Nam.
  3. Xác định đặc điểm cá nhân: Mô tả và xác định các đặc điểm cá nhân của từng nhân vật, bao gồm tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, quan điểm, kiến thức và kỹ năng đặc biệt. Điều này giúp tạo nên tính cách và sự đa dạng trong các nhân vật.
  4. Xác định quá trình phát triển: Mô tả và xác định quá trình phát triển của từng nhân vật trong lĩnh vực tri thức. Điều này bao gồm học tập, trải nghiệm, khám phá và thành tựu của từng nhân vật trong việc tích lũy và chia sẻ kiến thức.
  5. Thiết kế ngoại hình: Thiết kế ngoại hình của từng nhân vật bằng cách mô tả chi tiết về vẻ ngoài, phong cách ăn mặc và phụ kiện cá nhân. Đảm bảo rằng ngoại hình của từng nhân vật phù hợp với vai trò và tính cách của họ trong dự án.
  6. Xác định mối quan hệ và tương tác: Xác định mối quan hệ và tương tác giữa các nhân vật trong câu chuyện. Điều này bao gồm sự hợp tác, cạnh tranh, hỗ trợ hoặc giao lưu giữa các nhân vật. Xác định cách mỗi nhân vật tương tác với nhau để xây dựng mạng trí thức Việt Nam.
  7. Kiểm tra và điều chỉnh: Kiểm tra và điều chỉnh thông tin và đặc điểm của từng nhân vật để đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với mục tiêu và thông điệp của dự án “Mạng Trí Thức Việt Nam”.