Tại sao chúng ta cứ chơi số lô số đề dù biết không bao giờ trúng